Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá tôn giáo

TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá tôn giáo
Menu
Thiền phái Trúc Lâm đương đại

Thiền phái Trúc Lâm đương đại

Ngày: 28/06/2019
Cuốn sách Thiền phái Trúc Lâm đương đại có tổng số 35 bài viết của các Tác giả đã xuất bản năm 2019 mà nội dung là các bài viết tham dự Hội thảo cùng tên do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo tổ chức tại Ban Tôn giáo Chính phủ...
Cơ sở dữ liệu chùa Việt

Bài viết

Văn hóa - Tôn giáo

Ngày của Mẹ và lễ hội Vu Lan

Ngày của Mẹ và lễ hội Vu Lan

Ngày: 15/10/2015
Lễ hội Vu-lan chẳng những có tính chất văn hóa nhân bản sâu sắc hơn hẳn, lại có một bề dầy lịch sử được người Việt tiếp nhận, đã được nhà nước thuộc nhiều triều đại tổ chức...

Bảo tồn

Tin tức

Thơ thiền

Lãng đãng (47-70)

Lãng đãng (47-70)

Ngày: 18/05/2019
Điều đáng nói nữa ở tập Lãng Đãng, đó là nghệ thuật sử dụng bút pháp cho từng thể loại thơ khá hợp lý. Đề tài nào, ý tưởng...

Xuất bản phẩm