Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo

TRUNG TÂM BẢO TỒN    
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu
Vai trò của lễ Vu Lan Báo Hiếu Báo Ân với đạo đức xã hội hôm nay

Vai trò của lễ Vu Lan Báo Hiếu Báo Ân với đạo đức xã hội hôm nay

Ngày: 15/10/2015
Dân gian Việt Nam có những tấm gương hiếu hạnh điển hình như Thoại Khanh - Châu Tuấn, truyện rất lâm ly, bi thiết và nhân văn, thi vị. Khi Châu Tuấn về Tràng An ứng thí (dự thi), Thoại Khanh ở nhà mò cua, bắt ốc… nuôi mẹ chồng và phải chịu bao cay đắng của bọn cường hào,...
Cơ sở dữ liệu chùa Việt

Trung Tâm

Tin tức

Thơ thiền

Lãng đãng (47-70)

Lãng đãng (47-70)

Ngày: 18/05/2019
Điều đáng nói nữa ở tập Lãng Đãng, đó là nghệ thuật sử dụng bút pháp cho từng thể loại thơ khá hợp lý. Đề tài nào, ý tưởng...

Xuất bản phẩm